Het Bèta Tournament is een initiatief van het Montessori College, Summa Laboratorium, de lerarenopleiding van Fontys en Metameer. Aan de wedstrijd nemen scholen uit de regio Zuidoost-Brabant deel.

Sinds het voorjaar van 2022 hebben we een 5 koppige organisatie waarin de vakgebieden Biologie, scheikunde en natuurkunde goed verdeeld zijn.  Als organisatie zijn we altijd opzoek naar uitbreiding van onze organisatie.  Vooral de connectie met het vmbo is en blijft een aandachtspunt.  

Joost van Vijfeijken 
Functie: Organisatie (voorzitter) 

Mijn naam is Joost van Vijfeijken en ben in mijn dagelijks leven scheikundedocent op het Montessori College en onderwijsonderzoeker (PhD-student) op de Universiteit Utrecht. Sinds 2020 heb ik samen met Bas van Rijen en Marcel van de Heuvel het Bèta Tournament opgericht om vmbo-t leerlingen op een voetstuk te zetten en tevens aandacht te vragen voor de praktische kant van de vakken biologie, natuurkunde (NASK I) en scheikunde (NASK II). De arbeidsmarkt is namelijk snakkend opzoek naar goede laboratoriumtechnici die overweg kunnen in een lab.  

Bas van Rijen 
Functie:  Contactpersoon,  vakexpert Scheikunde 

Ik ben vanaf het begin betrokken bij de organisatie van het Beta-Tournament. Samen met Joost is het idee ontstaan en uitgegroeid tot wat we nu hebben.  Ik ben zelf werkzaam als chemie docent bij Summa Laboratorium. De opleiding waar het  Beta-Tournament plaatsvindt.    

Ik vind het belangrijk dat vmbo leerlingen de ruimte krijgen om te excelleren. Daarnaast zie ik als docent binnen een beroepsopleiding ook het belang in van een praktijkgerichte opdracht. Als Leerlingen hier vroeg in aanraking mee komen gaat er mogelijk een vlam branden wat ze kan inspireren. Ik hoop daar met het Beta Tournament een steentje aan bij te kunnen dragen. 

Binnen de organisatie houd ik me vooral bezig met contact met de middelbare scholen. Zo houd ik de mailbox bij. Daarnaast verzorg ik ook in combinatie met de afdeling Marketing en communicatie de nodige promotie, zoals flyers, posters en natuurlijk onze website.  

Naast docent chemie en het beta touranment ben ik  vanaf september 2022 ook aangesloten bij de vakvernieuwscommissie als vakexpert VMBO om de nieuwe examens van biologie, NASK I en NASK II te herzien.  Een mooie gelegenheid om het netwerk rondom vakoverstijgend onderwijs uit te bouwen.  

Eline van de Ven 
Functie: PR , expert Biologie

Hallo, ik ben Eline van de Ven. Ik werk in Eindhoven bij Summa Laboratorium als docent Biologie. Sinds de eerste editie help ik mee met het Bèta Tournament en sinds dit jaar zit ik ook bij de organisatie.  

Ik help mee de opdrachtontwikkeling voor het biologie gedeelte en onderhoud het contact met Fontys Lerarenopleiding om de samenwerking goed te laten verlopen. Op de dag zelf doe ik mijn best om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen door te fungeren als aanspreekpunt. 

Het is enorm leuk om een groter aanbod te hebben voor VMBO leerlingen om de bèta wereld te ontdekken en hierbij ook juist de praktijk te beleven. Er is zoveel mogelijk, dus ik hoop op een leuk uitstapje naar het laboratorium en een onderzoeksgerichte ervaring. 

Marijn Melgers 
Functie: expert biologie

Marijn Melgers

Mijn naam is Marijn Melgers. Op het summa College ben ik werkzaam als biologiedocent. Ik zit nu in mijn laatste jaar van de opleiding tot docent biologie. Binnen mijn studie is het oriënteren van leerlingen naar een juiste vervolgopleiding een onderwerp dat in mijn optiek te weinig aandacht krijgt. Ik ben van mening dat dit juist een van de meest belangrijke onderwerpen is voor een afstuderende leerling. Het Bèta-Tournament is een goed middel om leerlingen inzicht te geven in de opleiding tot analist. Afgelopen jaar heb ik geholpen in het ondersteunen van het Tournament en ook dit jaar zit ik weer met veel plezier in de organisatie.  

Steven Fraikin 
Functie:  Vakexpert chemie    

Voor de geïnteresseerden, ik ben Steven Fraikin, 27 jaar en nu 7 jaar actief in onderwijs als docent Scheikunde op het Montessori college. Via collega, Joost van Vijfeijken, heb ik het geluk gehad om deel uit te mogen maken van het organiseren van het Bètatournament. Als docent merkte ik dat ik maar weinig wist over de mogelijke mbo-opleidingen en de daarbij passende beroepen die je kan beoefenen met het vak Scheikunde. Het Bètatournament is een mooi initiatief in het maken van de verbinding met middelbare school, mbo en bedrijven, vandaar dat ik hier graag deel van uitmaak. Daarnaast ben ik ook actief in het opzetten van het praktijkgerichte programma voor onze school wat nu nog Diensten & Producten heet.