Het Bèta Tournament is een initiatief van het Montessori College, Summa Laboratorium, de lerarenopleiding van Fontys en Rijn IJssel. Aan de wedstrijd nemen scholen uit de regio Zuidoost-Brabant deel.

Bas van Rijen 
Contactpersoon Bèta Tournament

Ik ben vanaf het begin betrokken bij de organisatie van het Bèta Tournament en ben werkzaam als chemiedocent bij Summa Laboratorium. De opleiding waar het Bèta Tournament (editie Eindhoven) plaatsvindt. Ik vind het belangrijk dat vmbo-leerlingen de ruimte krijgen om te excelleren. Daarnaast zie ik als docent binnen een beroepsopleiding ook het belang in van een praktijkgerichte opdracht. Als leerlingen hier vroeg in aanraking mee komen gaat er mogelijk een vlam branden wat ze kan inspireren. Ik hoop daar met het Bèta Tournament een steentje aan bij te kunnen dragen. 

David Da Silva Valaderes
Vakdocent Scheikunde en Natuurkunde

Hallo daar! Mijn naam is David Da Silva Valadares en ik ben onlangs afgestudeerd als docent scheikunde en natuurkunde. Mijn reis met het Bèta Tournament begon in 2021 toen ik als enthousiaste student meehielp op de grote dag zelf. Vorig jaar was ik aanwezig als docent en nu ben ik super enthousiast om een rol te spelen in de organisatie. Waarom? Omdat ik zelf op het vmbo lesgeef en opmerk dat leerlingen steeds minder interesse tonen in exacte beroepen, wat ik best jammer vind. Ik geloof dat het Bèta Tournament een cruciaal evenement is, dat juist leerlingen inspireert om de wereld van bètavakken te ontdekken. Daarnaast hoop ik met mijn natuurkundige kennis een bijdrage te leveren aan het organiseren van een dag vol variatie en plezier voor de leerlingen.  

Marijn Melgers 
Expert Biologie

Marijn Melgers

Mijn naam is Marijn Melgers. Op het summa College ben ik werkzaam als biologiedocent. Ik zit nu in mijn laatste jaar van de opleiding tot docent biologie. Binnen mijn studie is het oriënteren van leerlingen naar een juiste vervolgopleiding een onderwerp dat in mijn optiek te weinig aandacht krijgt. Ik ben van mening dat dit juist een van de meest belangrijke onderwerpen is voor een afstuderende leerling. Het Bèta-Tournament is een goed middel om leerlingen inzicht te geven in de opleiding tot analist. Afgelopen jaar heb ik geholpen in het ondersteunen van het Tournament en ook dit jaar zit ik weer met veel plezier in de organisatie.  

Steven Fraikin 
Vakexpert Chemie    

Voor de geïnteresseerden, ik ben Steven Fraikin, 27 jaar en nu 7 jaar actief in onderwijs als docent Scheikunde op het Montessori college. Via collega, Joost van Vijfeijken, heb ik het geluk gehad om deel uit te mogen maken van het organiseren van het Bètatournament. Als docent merkte ik dat ik maar weinig wist over de mogelijke mbo-opleidingen en de daarbij passende beroepen die je kan beoefenen met het vak Scheikunde. Het Bètatournament is een mooi initiatief in het maken van de verbinding met middelbare school, mbo en bedrijven, vandaar dat ik hier graag deel van uitmaak. Daarnaast ben ik ook actief in het opzetten van het praktijkgerichte programma voor onze school wat nu nog Diensten & Producten heet. 

Boyan Artz
Vakdocent Scheikunde

Mijn naam is Boyan Artz. Ik ben sinds 2020 chemiedocent op het RijnIJssel. Sinds 2023 help ik met het organiseren van het Bèta Tournament bij ons op school in Arnhem! Supertof! Ook bij ons op school kunnen vanaf 2023 leerlingen van verschillende scholen uit de regio kennismaken met de Bèta vakken. Superbelangrijk, want in mijn rol als chemiedocent op het mbo zie ik dat het werkveld enorm zoekend is naar laboranten. Maar behalve dat, is het Bèta Tournament ook een podium voor vmbo-t studenten die laten zien waar ze goed in zijn. Iets waar ik graag mijn steentje aan bijdraag!

Brenda van der Rijt
Vakdocent Biologie

Mijn naam is Brenda van der Rijt. Als vakdocent Biologie ben ik verbonden aan het RijnIJssel. Vanaf 2024 organiseren wij gezamenlijk met het Summa College het Bèta Tournament organiseren. Het vindt zowel plaats in Arnhem als in Eindhoven.
Ik vind het belangrijk dat vmbo-leerlingen zien hoe leuk bèta vakken zijn en dat zij via dit eendaagse evenement tussen scholen kunnen laten zien wat ze waard zijn. Op vmbo-niveau was er lang geen Olympiade. In de vorm van het Bèta Tournament wordt deze kans geboden. Dit is fantastisch want de vmbo-er van nu is de toekomstige werknemer. In aanraking komen met het vak van analist of laborant tijdens dit Bèta Tournament kan een zaadje planten, of een vlammetje aanwakkeren bij de vmbo-leerling.