We werken samen met de volgende partners: 

NVON
Nederlandse vereniging voor het onderwijs in natuurwetenschappen. De samenwerking zit vooral in het vergroten van het netwerk onder vmbo-docenten die Biologie en NASK geven.  Een van de onderdelen die gezamenlijk opgepakt wordt, is het docentenprogramma. Het afronden van dit docentenprogramma levert de docent een nascholingscertificaat op. 

Fontys lerarenopleiding Tilburg
De FLOT is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de wedstrijdopdracht. Deze wordt samen met de scheikunde- en natuurkundedocenten in opleiding ontwikkeld. Tevens worden de deelnemers tijdens de wedstrijddag zelf ook geobserveerd door de studenten.  Op deze manier proberen wij een optimale leerpartner te zijn voor de FLOT waarin de studenten in unieke leersituaties terechtkomen.  

Brainport Development
Een stichting in de hightech-regio Eindhoven die technisch onderwijs promoot binnen het basis- en voortgezet onderwijs.  Hier zijn o.a. ook 11 Brainport-scholen bij aangesloten. 

Bedrijf in de klas
Houdt zich voornamelijk bezig met het trainen van docenten en bedrijven om bedrijfgerelateerde opdrachten het klaslokaal in te krijgen. Voor het Bèta-Tournament zit de ondersteuning voornamelijk in de ontwikkeling van een kwalitatief goede wedstrijdopdracht. 

Chemistry NL
Dot is de naam van topsector chemie die innovatiebeleid van het ministerie van Economische zaken uitvoert. Zij ondersteunen ons vooral in de zoektocht naar bedrijven/sectoren die hun naam aan de opdracht willen koppelen ten behoeve van de naamsbekendheid van ons toernooi.  

Stichting C3
Centrum-jongerencommunicatie chemie. Laat kinderen en jongeren kennismaken met chemie en life sciences zodat ze hun talenten hierin kunnen ontdekken. Zij ondersteunen ons voornamelijk om ons netwerk te vergroten en bedrijven te interesseren in mogelijke deelname.

Hiermee wordt een steeds groter netwerk van instellingen, scholen en bedrijven opgezet met als voornaamste doel het inspireren van vmbo-leerlingen in vakoverstijgende opdrachten rondom de vakken Biologie, NASK I (Natuurkunde), NASK II (Scheikunde) en loopbaanoriëntatie. 

Klinkt een samenwerkingsverband jouw bedrijf interessant in de oren? Verbind dan óók jouw naam aan dit evenement!  Interesse? Neem contact op met beta-tournament@summacollege.nl